Uit de Barneveldse krant:

BARNEVELD Woningstichting Barneveld gaat de komende tien jaar in totaal 58 miljoen euro investeren in het verduurzamen van bestaande huurwoningen. De eerste slag is inmiddels geslagen bij 73 eengezinswoningen aan Goudenstein in Barneveld. Voor dit jaar staat de aanpak van woningen aan het Valkhof in Barneveld op het programma. ,,We richten ons in eerste instantie vooral op maatregelen die sowieso een positief effect hebben op de energierekening.”

Wouter van Dijk

Dat meldt woordvoerder Désirée de Graauw van de woningstichting. ,,We gaan hier nu de komende jaren serieus werk van maken. Door de woningen energiezuiniger te maken, dragen we bij aan onze doelstelling om in het jaar 2050 CO2-neutraal te zijn. Tegelijkertijd betekent het voor de huurder een lagere energierekening én meer comfort in de woning.”

Dat laatste is volgens haar inmiddels al gebleken. De afgelopen maanden werden 73 eengezinswoningen aan Goudenstein aangepakt, met onder meer gevel-, vloer- en dakisolatie, dubbelglas, het dichten van kieren in de jaren zeventighuizen en inzet van mechanische ventilatiesystemen met CO2-sturing. Ook verschenen er op veel daken zonnepanelen. ,,We horen van de bewoners nu terug dat ze sinds de aanpak serieus een prettiger klimaat ervaren in hun huis. Dat uit zich bijvoorbeeld in minder tocht en geen beslagen ruiten meer.”

Ook andere ervaringen uit Goudenstein neemt de woningstichting mee in de verdere plannen. ,,We peilen bijvoorbeeld wat nu exact het energie-effect is in de praktijk en hoeveel energie de zonnepanelen opleveren. Op basis van die gegevens kunnen we in het volgende plan van aanpak wellicht weer een en ander verbeteren.”

Vooralsnog wil de corporatie het gereserveerde geld inzetten voor aanpak van de ‘schil’ van bestaande huurwoningen, omdat dat sowieso energiebesparing oplevert. ,,Verdere stappen op het gebied van duurzaamheid zijn nog lastig in te schatten, omdat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan. Al doende willen we met nieuwe maatregelen experimenteren en leren, dus welke concrete maatregelen daaruit over bijvoorbeeld vijf jaar naar voren komen, is nu nog lastig in te schatten.” Voorbeeld hiervan is de discussie over warmtepompen en een open warmtenet. Dat laatste is al enige tijd een wens vanuit de corporatie, als betaalbaar alternatief voor aardgas.

Voor dit en volgend jaar staan in ieder geval de woningen aan het Valkhof op het programma, ook gebouwd in de jaren zeventig. Dat zijn in totaal maximaal 169 eengezinswoningen. Welke buurten of straten na het Valkhof aan de beurt zijn, kan De Graauw nog niet zeggen. ,,Dat communiceren we pas als we daar honderd procent zekerheid over hebben.” Eerder communiceerde de corporatie al wel de doelstelling om de komende tijd jaarlijks gemiddeld honderd bestaande huurhuizen aan te pakken.