Afgelopen vrijdag 31 maart 2023 heeft het wijkplatform van een verkeerskundige van de Gemeente Barneveld een toelichting gehad over de herinrichting van de Rooseveltstraat. Eerder was het plan om alleen de fietsoversteek bij het Jan Seppenplein aan te passen. Nu is het voorstel om de hele Rooseveltstraat opnieuw in te richten.
Het plan is om de Rooseveltstraat als 30 km/uur zone in te gaan richten. De weg wordt smaller en asfalt wordt vervangen worden door klinkers. Het idee is om langs de Rooseveltstraat in de omgeving van Molecaten parkeerplaatsen aan te leggen.

De geplande fietsroute richting Barneveld Zuid is vervallen. Daarom zal de fietsoversteek bij de Slangenburg de voorrang voor fietsers verliezen. De fietsovergang bij het Jan Seppenplein blijft haar voorrang fietsers behouden. Wel zal deze oversteek verbreed worden voor 2 rijrichtingen met een middenberm en een zebrapad voor voetgangers. De wegversmalling met om-en-om regeling voor gemotoriseerd verkeer vervalt daarmee.

Gelijktijdig worden rioolaanpassingen gedaan om water op straat in de toekomst te voorkomen. Waar mogelijk wordt het groen versterkt.

De planning is om de herinrichting te starten na de herinrichting Churchillstraat. Het streven is om na de bouwvak 2024 te beginnen met de Rooseveltstraat. Dit is echter afhankelijk van het verloop van de herinrichting van de Churchillstraat.

De gemeente zal de komende maanden een traject voor burgerparticipatie opstarten. Zo kan iedereen van de plannen kennis nemen. Ook is er dan ruimte voor eventuele vragen en bemerkingen.