De vergaderingen van het wijkplatform Zuid2 zijn 4 keer per jaar op de hieronder aangegeven avonden. De locatie is de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein. Het tijdstip aanvang is 20:00 uur.

De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Graag uw aanwezigheid even opgeven, secretaris@zuid2.wijkplatform.com, in verband met de planning.

Dinsdag   24 november 2021     Vergadering wijkplatform

Dinsdag   februari 2022               Vergadering Wijkplatform

Dinsdag   mei 2022                      Vergadering Wijkplatform

Dinsdag   september 2022         Vergadering Wijkplatform

Dinsdag  november 2022            Vergadering Wijkplatform