De vergaderingen van het wijkplatform Zuid2 zijn 4 keer per jaar op de hieronder aangegeven avonden. De locatie is Valkhof nummer 154. Het tijdstip aanvang is 20:00 uur.

De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Graag uw aanwezigheid even opgeven, secretaris@zuid2.wijkplatform.com, in verband met de planning.

Donderdag 23 mei 2024                       Presentatie Buurtgerichte aanpak en renovatie Rooseveltstraat

Donderdag  05 september 2024         Vergadering Wijkplatform

Zaterdag 28 september 2024              Burendag koffie

Donderdag 21 november 2024           Vergadering Wijkplatform