De vergaderingen van het wijkplatform Zuid2 zijn 4 keer per jaar op de hieronder aangegeven avonden. De locatie is Valkhof nummer 154. Het tijdstip aanvang is 20:00 uur.

De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Graag uw aanwezigheid even opgeven, secretaris@zuid2.wijkplatform.com, in verband met de planning.

Donderdag 02 februari 2023               Vergadering Wijkplatform

Donderdag  25 mei 2023                      Vergadering Wijkplatform

Donderdag  07 september 2023         Vergadering Wijkplatform

Donderdag 23 november 2022           Vergadering Wijkplatform