De vergaderingen van het wijkplatform Zuid2 zijn 4 keer per jaar op de hieronder aangegeven avonden. De locatie is de Goede Herderkerk en tijdstip aanvang is 20:00 uur.

De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Graag uw aanwezigheid even opgeven, secretaris@zuid2.wijkplatform.com, in verband met de planning.

 

Dinsdag 5 februari 2019              Voorlichting Veiligheidsmonitor

Dinsdag   28 mei 2019                Vergadering wijkplatform

Dinsdag   3 september 2019       Vergadering wijkplatform

Dinsdag   26 november 2019      Vergadering wijkplatform