Wijkplatform Zuid2 is een aanspreekpunt voor de eigen wijk. In het wijkplatform werken bewoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.
Het wijkplatform pakt signalen uit de wijk op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang op. In overleg met betrokkenen probeert het platform een oplossing te vinden.

Vanuit de politie maakt de gebiedsagent deel uit van het platform en van de woningstichting een woonconsulente.