Ook in de wijk Zuid2 komen steeds meer WhatsApp groepen. Informatie over die groepen kunt u hieronder lezen.

WhatsApp groepen maken buurt of wijk veiliger.

Overal in Nederland worden WhatsApp-groepen gebruikt om buurten of wijken veiliger te maken. In de gemeente Barneveld zijn al bijna 80 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente Barneveld, wijkplatform Zuid2 en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

 

Wat is een WhatsApp groep?

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan met sms’en.

 

Sluit u nu aan bij een bestaande groep of start een nieuwe WhatsApp groep

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op: www.barneveld.nl/whatsapp.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de veiligheidscoördinatoren van de gemeente Barneveld: Inge Jongeneel of Dirk Klein. E-mail: i.jongeneel@barneveld.nl of d.klein@barneveld.nl. T 140342