Het wijkplatform Zuid2 heeft een brochure gekregen over de energiebesparende maatregelen op de Valkhof:

https://zuid2.wijkplatform.com/wp-content/uploads/2020/12/Valkenhof.pdf

Hier kunt u meer informatie vinden van de Woningstichting Barneveld:

https://www.wstg-barneveld.nl/onze-projecten/valkhof-barneveld-verduurzaming-160-woningen-1/?returnUrl=%2fonze-projecten%2f%3flocation%3dbarneveld%26projectType%3d%26status%3d%26page%3d0%26size%3d10