We zijn alweer een halfjaar verder na de start van de werkzaamheden aan de Churchillstraat. In deze
nieuwsbrief blikken we terug en laten we weten wat er de komende tijd gaat gebeuren.


Informatieavond
Voordat het project begon was op woensdag 27 september
2023 de informatie- en kennismakingsavond in het
Schaffelaartheater. Voor deze avond waren er al diverse
contact-momenten geweest tussen de gemeente Barneveld en
belanghebbenden. Hierdoor zorgde de tekeningen, planning en
omleidingen niet voor veel verassingen. Een goed begin van
het project!

Startfeest
Op maandag 9 oktober 2023 vierden we een klein feestje in het Schaffelaartheater. Als aftrap voor dit
mooie project. Een flink aantal bewoners, ondernemers en kinderen uit de omgeving waren aanwezig. Na
een (fris)drankje heeft wethouder Pluimers-Foeken een symbolische handeling verricht als officiële start
van het project. Dit deed zij samen met de bedrijfsleider van Gebr. van Kessel, Maurice Klunder en kin-
deren uit de buurt en van basisschool De Vesting.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep heeft de afgelopen periode veel met ons meegedacht. Deze groep bestaat uit bewo-
ners, ondernemers, scholen en mensen van de gemeente. Deelnemers van de klankbordgroep waren:
• Ronald de Wilde van het Schaffelaartheater
• Gijs Nieuwenhuis van basisschool De Vesting
• Buurtbewoner Gert de Gijdt
• Bart Tolboom van de gemeente Barneveld
• Wouter Fokker van Wijkplatform Barneveld Centrum en buurtbewoner
Ronald de Wilde en Gijs Nieuwenhuis geven het stokje nu door aan ondernemer Eric Jansen van
Jansen 2wielers. We willen Ronald de Wilde, Gijs Nieuwenhuis en Eric Jansen bedanken voor hun inzet.

We verwennen de bomen aan de Churchillstraat
Met speciale luchtdrukapparatuur kregen de bomen nieuwe
wortelkanalen. Ook kregen de bomen extra voeding.
Hierdoor kunnen de bomen sterk en stabiel doorgroeien en
zijn ze bestand tegen schimmels en ziekten. De kwaliteit van
de groene leefomgeving neemt hierdoor aanzienlijk toe.
De voordelen op een rij:
• Optimale stabiliteit en conditie van bomen
• Duurzaam door langdurige werking
• Geen schade aan wortels, kabels en leidingen
• Minder wortelopdruk
• Beter bestand tegen ziekte en plagen

Duurzame oplossingen

Waterberging onder de weg
Ons klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met lange
periodes van droogte. Afgewisseld met flinke regenbuien. Onder de
weg is een waterberging (holle ruimte in de fundering) aangelegd.
Deze berging vangt het regenwater op en houdt het water vast voor
droge periodes. Hemelwater – van wegen en daken – wordt in de fun-
dering opgevangen. Daarna wordt het gezuiverd en vertraagd afge-
voerd. We voorkomen hiermee dat het schone hemelwater afgevoerd
wordt via het vuilwaterriool.

Afkoppelen regenpijpen
We hebben bewoners aangeboden om de regenpijpen gratis af te koppelen van het riool. Dit zorgt ervoor
dat schoon hemelwater van de daken van huizen de tuin inzakt. Het schone water hoeft zo niet naar de
rioolzuiveringsinstallaties. En dat is goed voor het milieu!

Wat is hier gebeurd?
Nu het asfalt is aangebracht is niet meer te zien wat er
onder de grond is gedaan. Daarom hebben we een bord
opgehangen bij het Schaffelaartheater. Hierop is te lezen
wat er allemaal onder de grond is gebeurd om de
Churchillstraat te verduurzamen.

Gastles Techniek & Natuur12 december was een speciale dag voor de groepen 7 en 8 van basisschool De Vesting. Deze dag namen
de leerlingen een kijkje bij de asfalteringswerkzaamheden. Gebr. Van Kessel organiseerde drie gastlessen
Techniek & Natuur. Zo krijgen de leerlingen al op jonge leeftijd een kijkje in de wereld van techniek en na-
tuur. De leerlingen leerden wat asfalt is en hoe het gemaakt en aangebracht wordt. En zij kregen uitleg
over de verduurzamende maatregelen die genomen worden in dit project. Wij én zij vonden het echt een
mooie en waardevolle dag

.

Niet alles liep op rolletjes!
We hebben ook enkele tegenslagen gehad tijdens de werkzaamheden. Ondanks deze tegenslagen liggen
we nog wel op schema.

Boomwortels
Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad bleek dat de boomwortels hoger lagen dan verwacht. We wil-
den schade aan de boomwortels voorkomen. Daarom is het fietspad op sommige plekken opgehoogd. Ook
gebruikten we een ander soort beton.
Iepenspintkever

Een bomenspecialist heeft alle iepen bij de hondenuitlaatplaats aan de Churchillstraat 1-13 bekeken. In
deze bomen zat de iepenspintkever. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Zo kunnen bijvoorbeeld in de toe-
komst takken uit de boom vallen. Daarom zijn ter voorkoming van verspreiding van de iepenziekte,
zes bomen gekapt. Er komen op deze plek zes nieuwe bomen voor terug.

Wat doet de Iepenspintkever?
De kever begint als larve in de boom. Zodra de sapstroom op gang komt voedt de larve zich. Dit is te zien
aan de herkenbare gangenstelsels net onder de bast van de boom. De larven ontwikkelen zich tot kevers
en vliegen. De Iepenspintkever brengt een schimmel met zich mee. Deze schimmel zorgt ervoor uiteindelijk
voor dat de boom dood gaat.
Hartelijk dank!

We willen diverse omwonenden nogmaals danken die ons gewaarschuwd hebben over losgekoppelde slagen bij de
bronbemaling. Het is fijn om te merken dat de omgeving betrokken is bij dit project!

Samenwerking
Periodiek komen de projectteams van de gemeente Barneveld en aannemer Gebr. Van Kessel
samen voor een bouwvergadering. Een goede samenwerking is belangrijk voor een goed verloop van het project.

Tevredenheidsmonitor Barneveld – Churchillstraat
Op 18 april hebben we een enquête afgenomen via de VanKesselApp. Hiermee willen we inzicht krijgen in
de ervaringen die onze omgeving heeft met de werkzaamheden. Met deze kennis gaan we waar mogelijk
onze werkwijzen aanpassen. Of om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Van de 382(!) volgers van de
app hebben er 83 gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Het project is in algemene zin met een 8,4
gewaardeerd en daar zijn we blij mee!

Fase 2 is afgerond en fase 3 startte op 17 april. We zijn ondertussen hard aan het werk om de werkzaam-
heden volgens planning af te ronden. Fase 3 is verdeeld in 3 deelfases. Hiermee is de bereikbaarheid van
de woningen en bedrijven zo optimaal mogelijk. Zoals we begonnen zijn met een startfeestje willen we ook
eindigen; met een feestje. We informeren u daar binnenkort over via de VanKesselApp!