Niet alleen openbare verlichting langs de wegen en fietspaden, maar ook licht afkomstig van bijvoorbeeld sportvelden, winkeletalages en industrieterreinen wordt meegenomen in het brede lichtplan dat de gemeente Barneveld momenteel schrijft. Er wordt niet alleen gekeken naar plekken waar verlichting ontbreekt, maar ook naar plekken waar wellicht minder licht gewenst is.

Naast het feit dat de gemeente de wijkplatforms betrekt bij dit lichtplan is de gemeente ook geïnteresseerd in uw persoonlijke mening. Daartoe is er een enquête opgezet die u hier kunt vinden:

https://nl.surveymonkey.com/r/MDHW75Y

Als wijkplatform raden wij u van harte aan om hier aan deel te nemen. Invullen kan tot en met 1 maart 2019.